• Snabba leveranser (1-3 dagar)
  • Frakt från 49 kr

Svets & Löd

Vi har tillbehör som silverlod, flussmedel och svetsverktyg som används för att svetsa och löda. Det är viktigt att ha rätt verktyg för att svetsningen och lödningen ska gå till på korrekt sätt och ge det bästa resultatet.

Läs mer längre ner på sidan.
Vid gassvetsning håller man munstycket i ena handen och lod/tillsatsmaterial i den andra. En blandning av gas används och kan bestå av bland annat Propan, Butan, Isopropan och Pentan. För att svetslågan ska komma upp i rätt temperatur tillsätts syre till lågan och då används Oxygen/syre-tuber. Alltså har man två gastuber till en gassvets. Vid gassvetsning upphettas fogen till smältpunkten med en låga och lod tillförs samt fogen fylls. Som en säkerhetsåtgärd ska handskar, skyddsglasögon och annan viktig utrustning användas, för att förhindra skador och olyckor.

Utöver att ha rätt utrustning och verktyg så behövs också materialet som ska användas och rätt kunskap om både hur utrustningen används och hur material ska hanteras. Var noga med att kolla upp detta innan svetsning påbörjas. Vid lödning använder man lod som finns med eller utan flussmedel. Om man väljer ett utan flussmedel så går detta att köpas till separat. Loden innehåller olika blandningar av koppar och silver och väljs beroende på vilket material som ska användas eller vid vilken temperatur som det ska lödas.

Elektroniska komponenter som kan behöva lödas är exempelvis resistorer, kondensatorer, transistorer, kopplingar och ledningar. För att utföra lödning behövs för det första en lödkolv, vars funktion är att vara en värmeapparat som smälter lödtenn och skapar en elektrisk anslutning mellan mer än en komponent. Lödtennet är materialet som smälts ner och det är viktigt att välja rätt sort för vad som ska göras. Även koppartråd används för att skapa punkter för lödning och elektriska anslutningar för komponenterna.

För att metallytan ska vara ren och skyddad används flussmedel. Medlet gör sig av med eventuell oxidation och ger bra förutsättningar för lödningen. Efter avslutad process klipps ledningar och eventuellt överflödigt material med en avbitartång. Lödvätska används också efter att lödningen är genomförd för att ta bort flussmedel om det finns sådant kvar.

Utöver att det är viktigt med skyddsutrustning för dessa processer så är det även viktigt att miljön som arbetet sker i är välventilerad.
Populära produkter i underkategorierna
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen