Köpvillkor / Garantivillkor / Retur KRUFF AB

Köpvillkor / Garantivillkor / Retur KRUFF AB

Köpvillkor


Här kan du läsa vad som gäller för frakt, vid betalning, om priser, rabatter och byten eller returer med mera. Alla leveranser och fakturor får du från KRUFF AB som tar emot din order. Dessa villkor gäller mellan kunden och KRUFF AB såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.

Frågor om order och fakturor


Har du frågor om order och fakturor kan du kontakta oss via info@kruff.se
Anmärkning mot faktura skall göras utan dröjsmål efter mottagandet dock senast inom 8 dagar efter mottagandet av fakturan.

Leveranstid


Dina beställda reservdelar kommer från KRUFF AB med en av fraktbolag. Om du har beställt innan kl. 13:00 och varan finns på lager skickar vi de på samma dag.

Fraktkostnad


Fraktkostnaden framgår i kassan när du beställer i webbutik.
Uppge både gatu- och boxadress (om sådan finns) när du beställer eftersom Posten och andra fraktbolag tar ut en extra avgift på 68 kr per paket om bara boxadress finns. KRUFF AB debiterar denna extra kostnad på kunden.

Betalning


Endast betalning mot faktura, efter godkänd kreditprovning. Fakturan sänds separat inom cirka 2 arbetsdagar och ska betalas inom avtalad tid från fakturadatumet. Om du inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta på 20 %.

Priser, moms

I kassan ser du priset exklusive och inklusive moms. På fakturan får du momsen särredovisad.

Rabatter

För att få tillgång till reducerade priser måste KRUFF AB godkänna dig som rabattkund. Ansöker gör du genom att skapa ett konto i webbutiken. När din behörighet är klar får du e-post från oss.

Byten, returer, garanti


Om du är näringsidkare gäller returrätt inom 14 dagar från varans avlämnande. För utövande av returrätten måste du meddela säljaren detta inom den föregivna perioden och returnera varan i väsentligen oförändrat skick, det vill säga oanvänd och i oskadat skick. Detta innebär t.ex. att varan inte får ha utsatts för montering. Vid utövande av returrätten ska du bifoga handling som styrker att du köpt varan hos oss. Vi rekommenderar att du fyller i Retursedeln samt bifogar köpbevis i det paket du returnerar till oss. Du står själv för frakt- och returkostnader och debiteras ett belopp motsvarande 20 % av köpesumman, dock lägst 300 kronor exklusive moms, för att täcka säljarens administreringskostnader. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelsen! Återbetalning sker, förutsatt att returen godkänts, senast 30 dagar från det att varan returnerats.
Om du får en felaktig vara kommer säljaren i händelse av retur att stå för returkostnaden.

Garanti gäller ett år såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.
För det fall KRUFF AB godkänt garanti och/eller avbeställningen och/eller retur p.g.a. felaktig leverans eller vara, skickar KRUFF AB likvärdigt vara(felfri) eller äger kunden rätt till ersättning för hela priset av varan (vid redan betald faktura).

KRUFF AB:s totala skadeståndsansvar av vad slag det vara må är alltid begränsat till den för varan/-orna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. Kunds eventuella skada av vad slag det vara må visavi tredje man ersätts ej. Beställningar kan inte annulleras av köparen utom på villkor som helt kommer att kompensera KRUFF AB mot förlust eller av KRUFF AB:s föregående skriftliga medgivande.

Anmärkning mot leveransförsening skall göras utan dröjsmål efter det att kunden fått kännedom om förseningen. Anmärkningar mot fel på varan ska göras utan oskäligt dröjsmål dock max 10 dagar efter mottagandet. Vad som är oskäligt skall bedömas med hänsyn till varans användning. Anmärkningar som framförs senare än vad som ovan anges lämnas utan handläggning.

Respektive part i detta Köpevillkor ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av Köpevillkoret hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över (force majeure), såsom exempelvis krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid beställningen och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna.

Har din leverans blivit skadad? Eller har du annat reklamationsärende? Kontakta oss via info@kruff.se Uppge alltid kundnummer namn, adress och telefonnummer så att vi kan nå dig för eventuella frågor. Du kan också nå oss på 0812058228.
KRUFF AB äger varor tills full betalning erlagts.
Garantin börjar gälla när full betalning erlagts.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR
KRUFF AB är, enligt GDPR personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som görs för att kunna hantera din beställning, leverans av beställt material och betalning. KRUFF AB behandlar dina personuppgifter uteslutande för dessa ändamål. Dina uppgifter raderas 10 år efter senaste beställning.

 

Hälsningar

TEAM KRUFF AB

Villkor antagna den 2015-06-26
Senaste modifiering 2018-04-01

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel